Priser og trivselsregler - 2019

 

Alle nye medlemmer som starter hos Tao kampsportklubb Oslo:

Årskontingent: 600 ,- kr 

( Årsavgiften innbetales en gang hvert kalender år 600,- kr uavhengig av når man starter i løpet av treningsåret.)

Startpakken i Taekwondo er kun en gang pris 1050,-  kr  

( Startpakken fra  høst  01.10.2018  inkluderer: 

1-Tao Treningsdrakt (dobok), 2-hvitt belte, 3-Tao klubb logo, 4-Tao drikkeflaske, 5-Tao førstehjelpssett ,6-hvit T-shirt.)  7-Tao små Bag.

I startpakken  varene kan  endres i ettertid, utenom klubbdrakten (dobok).

Medlemmet forplikter seg til å bruke utstyr / drakt som  Tao Kampsport klubb Oslo har godkjent.

Treningsavgiften betales for hvert semester  01.01.2019  til  31.06.2019  og  fra  01.07.2019  til  31.12.2019.

Tao klubb fakturerer treningsavgift  i starten av hvert sesong: Januar måned (vår) og i juli måned (høst).

Det sendes faktura til alle medlemmer 1. Januar og 1. Juli hvert kalender år.

OBS . Omkostninger: 

( Fakturagebyr  ( Brev ) kommer som tillegg; 50,- kr

 Gebyr for VIPPS  er 2,25% av omsetningen .

Dette kan regnes på Prisen ved å gange prisen med 1,0225

Eks: 1000kr *1,0225 = 1022,5

 Priser og trivselsregler

Klubbens generelle medlemsvilkår følger av klubbens lover, dog presiseres følgende:  

 

 Priser for barn opp til og med 15 år

 6  mnd medlemskap   Vår / Høst       1500,-kr
 

 + Fakturagebyr . 50,- kr

   Priser for ungdom fra 16 år til og med 18 år

 6 mnd medlemskap   Vår / Høst     1 800,- kr
 

+ Fakturagebyr . 50,- kr

    Priser for voksne fra 18 år og oppover

 6 mnd medlemskap    Vår / Høst     2 100,- kr
 

+ Fakturagebyr . 50,- kr

 

ANDRE VILKÅR: Treningsavtale

(les vilkårene nøye)

 1. Ingen innbetalte treningskontingenter og andre avgifter/kontingenter vil bli refundert.
 2. Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger som Tao kampsport klubb Oslo gir, og de regler som gjelder ved treningsklubben.
 3. Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å nytte treningsklubben.
 4. Tao kampsport klubb Oslo fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander. Herunder også tap og skader på klær og personlige eiendeler som oppstår under trening eller som følge av opphold på treningsklubben eller eiendommen tilknyttet treningsklubb.
 5. Misbruk av kampsportene fører til øyeblikkelig utvisning fra treningsklubb.
 6. Tao kampsport klubb Oslo forbeholder seg retten til å utvise medlemmer ved brudd på reglement, truende oppførsel, upassende oppførsel, krenkende oppførsel mot instruktører eller andre medlemmer. Ved gjentatt sen innbetaling av kontingent/avgifter fra medlem eller foresatte. Slik atferd fører til utvisning.
 7. Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til andre.
 8. Tao kampsport klubb Oslo forbeholder seg retten til å holde stengt på helligdager o.l. samt ha innskrenkede åpningstider i sommermånedene og justere treningstider.
 9. Medlemmer og avsluttede medlemskap hos Tao kampsport klubb Oslo forplikter seg til å overholde lojalitet til klubben. Baksnakking, negative utsagn, rykte spredning, spredning av taushetsbelagt informasjon muntlig, via internett, eller skriftlig er brudd på treningskontrakten. Dette vil medføre straff, erstatningsansvar, disiplinære reaksjoner eller andre arbeidsrettslige følger. Taushetsplikten gjelder livet ut. Det at du ikke kjenner bestemmelsene fritar deg ikke for straffeansvar.
 10. Alle medlemmer i Tao kampsport klubb Oslo kan velge å gjennomføre beltegradering, og delta på klubbstevne, se egne satser for gradering/stevne. Beltegradering og stevne er frivillig.
 11. Tao Kampsport klubb Oslo krever at alle elever som er under 18 år må ha en foresatte til stede på gradering/stevne.
 12. Skal medlemskapet avsluttes ved fullført bindingstid, må skriftlig oppsigelse være Tao kampsport klubb Oslo i hende innen bindingstidens utløp. Er det ikke mottatt skriftlig oppsigelse innen bindingstidens utløp, vil kontrakten forsette å løpe måned for måned.
 13. Oppsigelsestiden hos Tao kampsport klubb Oslo er 1 måned før treningskontrakt utløper.
 14. Det enkelte medlemmet har selv ansvaret for å si opp treningskontrakten. Ved oppsigelse av treningskontrakten kan det benyttes eget utmeldingsskjema som må leveres inn skriftlig.
 15. Ved skifte av bank / adresseforandring pliktes medlemmet til å melde fra skriftlig til Tao Kampsport klubb Oslo.
 16. Årskontingent 600kr pr kalender år.
 17. Misslighold av betalingsforpliktelsene fører til utestenging fra Tao Kampsport klubb Oslo inntil kravet med tilegg for renter og tilleggsomkostninger er betalt.
 18. Medlemmet forplikter seg til å bruke utstyr / drakt som  Tao Kampsport klubb Oslo har godkjent.
 19. Minimum krav av nødvendig utstyr ved deltagelse på gradering/stevne/trening må overholdes. Se eget skriv for mer info.
 20. Ved for sen betaling eller brudd på kontrakten vil restbeløpet umiddelbart forfalle til betaling , det vil også kunne påløpe forsinkelsesrenter jf. forsinkelsesloven samt rettslig og utenrettslig inndrivelseskostnader i medhold av forskrifter til inkassoloven , tvangsfullbyrdelsesloven og tvistemålsloven ved eventuell senere tvangsfullbyrding. For innkrevning av medlemsavgiften benytter Tao Kampsport klubb Oslo sin samarbeidspartner NorKred A/S tlf- 78456020.
 21. Inndrivelse uten søksmål overensstemmende med tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 punkt A vedtas. Varsel etter samme lov § 4-18 sendes meg på min oppgitte adresse.
 22. Jeg samtykker i at utleggsforetning holdes overensstemmende med tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 7 hvor som helst min formue / gjenstander befinner seg.
 23. Det sendes faktura til alle medlemmer 1. Januar og 1. Juli hvert kalender år.
 24. Det at du ikke kjenner/har lest bestemmelsene i Tao kampsport klubb Oslo sin treningsavtale fritar deg ikke for straffeansvar eller gjeldende punkter.

 

ANDRE VILKÅR:

 1. Tao klubb fakturerer treningsavgift  i starten av hver Sesong: Januar måned (vår) og i juli måned (høst).
 2. Alle medlemmer i Tao klubb har plikt å sende utmeldelse i rett tid, for å unngå årskontingent/treningsavgift. Utmelding/oppsigelse må skje skriftlig 1 måned før ny sesongstart (vår - 30.05 /høst 30.11)
 3.  Medlemmet skal selv sørge for en godkjent skadeforsikring vedrørende kampsport-aktiviteter under trening og alle aktiviteter skjer på eget ansvar.
 4. Utover dette forplikter medlemmet seg på samme måte  som idrettslaget til å følge de normer , lover og retningslinjer i henhold til  idrettens bruker manual.
 5. Kjøp av, sko , kamputstyr ,beltegradering ,seminar, kampstevner er frivillig hos Tao klubb , men for kunne å delta på sånn type aktiviteter. Eksempel:kampstevne, seminar / kurs, beltegradering (Dan/Cup),Tao klubb krever fullt utstyr og klubb uniform og kampsport drakt (dobok).
 6. Alle påmeldte stevner, seminarer og bestilling av utstyr må betales på forhånd
 7. Tao klubb Bankkontonummer: 5081 07 11091 
 8. Alle må ha på seg egen kampsport drakt (dobok) på gjeldende stevne dager og for de med langt hår, anbefales det å sette opp håret. Barna anbefales å bruke kampsport sko, om ønskelig kan Tao hjelpe.
 9. Alt av klokker og smykker må tas av.
 10. Det er ikke tillatt med tyggegummi eller å ta med mat i salen.
 11. Alle må være stille når master/instruktørene snakker inkludert deltakere og foresatte .
 12. Uro og "upassende oppførsel" under timen vil bli rapportert til foresatte.
 13. Verdi saker bør ikke ligge i garderoben. Fottøy settes i skohyllene innenfor garderobene.
 14. Foresatte følger barna inn til anviste garderober og inn i salen og avtaler hvor man skal møtes når timen er ferdig.
 15. Master / instruktørene ønsker at foresatte holder seg på tribunen. Dette er for å unngå barnets forstyrrelser utenfra under trening.
 16. Dersom deres barn føler seg utrygge, er det viktig å gjøre ryddige avtaler om hvor dere sitter slik at barna raskt kan finne dere hvis det skulle være noe.
 17. Ingen andre barn skal være på gulvet enn de som følger det aktuelle partiet som går.
 18. Mobiltelefoner skal være satt på lydløs, til en hver tid.
 19. Tao kampsportklubb-Oslo forholder seg å holde stengt på helligdager O.1. Samt ha innskrenket åpeningstider i sommermånedene.
 20. Dersom foresatte ønsker å komme med tilbakemeldinger til instruktørene ser vi helst at dette rettes til hovedansvarlig på de enkelte partiene. Man kan også kontakt sportslig leder på dag tid  før KL:15:00 i ukedagene, tlf46131991, e-mail: tao.kampsport.oslo@gmail.com  . Skulle noe uforutsett oppstå, ta kontakt med styre.  Styreleder: Lars Nygren  tlf: 46131991, 
 21. Vi holder innganges dørene lukket, for skolens sikerhet. For å komme inn i salen ring tlf:46131991
 22. Tao kampsport klubb har erfarne mastere og instruktører som har 35 års erfaring i forskjellig kampsporter og aldersgrupper innenfor idretten.
 23. Tao klubb har internasjonale instruktører  i høyere grad I Hapkido ,Taekwondo ,Kickboxing , Kungfu, Fullkontakt, Selvforsvar og MMA
 24.  Tao Kampsport Klubb Oslo er en frivillig organisasjon som ikke er medlem av Norges  idretts og kamsportforbund .
 25. Tao kampsport klubb er medlem av THE WORLD  HAPKIDO FEDERATION / WORLD TAEKWONDO FEDRATION WTF

 

Dette er informasjonsskriv om hva som skjer dette semesteret. Samt praktisk informasjon til alle aktive voksen medlemmer og foresatte som har barn på våre barn og ungdomspartier.

TAO Kampsport klubb Oslo gjennomførte nylig før sommer både gradering og sommeravslutning. Nå håper klubben på å fortsette veksten og frister med et opplegg som passer for alle.

 Vi forsøker å være en allsidig klubb med et tilbud til alle som har lyst å prøve ut kamsport, sier sportssjef og Master Farhad Berge med 35 år erfaring. Uansett om man bare er ute etter å dyppe tærne i kamsportvann eller om man sikter mot svart belte, så er det i følge Berge muligheter for å finne riktig treningsform hos TAO familie klubb for alle .

-Tanken er å kunne gi både variasjon i treningen og best mulig treningsforhold for TAO er en fleksibel klubb med plass til alle.

Sportssjefen han sier videre at de har en overordnet filosofi om at alle som trener på TAO skal føle seg velkommen.

For Tao kampsportklubb, betyr det mye å ha flerkulturelle nasjoner trenende hos hos.

 

Variert trening

TAO holder til  på Vollebekk skole, Vollebekkfabriker og Rommen skole, der de fleste av treningene holdes. Styre er stolt av det brede tilbudet klubben etterhvert har blitt i stand til å fronte.

Selv om mange nok har et inntrykk av kampsport som en innendørsidrett, så har Tao klubben funnet ut at Groruddalsnaturen låner seg godt som treningsarena.

 

Sitter mellom øra.

Master Farhad Berge er også opptatt av at kamsport handler om mer enn det fysiske elementet.

-Når du setter deg et personlig mål  så er det mentale like viktig som den fysiske treningen. Derfor fortjener både hjernen og kropp regelmessig mosjon, det er mye som sitter mellom ørene.

På TAO Kamsport har de derfor også fokus på positivitet og det Farhad Berge kaller «halvfull»-teorien.

-Om du hopper over en økt eller to, så er det bare å fortsette neste gang du har mulighet, for litt er bedre enn ingenting. Det viktigste er å komme i gang. J

Vår sportssjef (master Farhad Berge), med høy erfaring oppfordrer derfor folk til å komme innom for en prat om trening.

-Stikk gjerne innom. Vi hjelper Barn , Ungdom, Menn og kvinner med å nå sine treningsmål – samtidig som man har det gøy underveis.  

Web side   www.taokampsport.no  send oss fra linken = Gratisprøvetime    

  

  

Ta kontakt med klubb Styre eller Hovedinstruktører.

 

 
Kontakt mobil :Leder  Lars Ngren    46131991    
Hovedinstruktør Master :Melek  Mert (Shirin)     
Sportssjef  :Master/Sifu  Farhad Berge    
farhadberge@gmail.com    

Mvh.

Styret /v
Lars Nygren

Epost: tao.kampsport.oslo@gmail.com