Kickboxing

 

 

 

Gratis prøve time,

 

Kickboxing for barn

Norges Idrettsforbund har utarbeidet Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett som ligger til grunn for arbeidet som gjøres i NKBF. Barneidrett er et satsningsområde i NKBF og det er utarbeidet en egen veiledning for barnekickboxing.

Barnekickboxing skal:

 • gjennomføres på barnas premisser
 • skape trygghet, trivsel og idrettsglede
 • være godt tilrettelagt for å gi mestringsfølelser
 • vektlegge gode holdninger og gjensidig respekt
 • være en trygg arena der barna opplever samhørighet og samhold
 • lære barna å følge vedtatte regler
 • vektlegge at alle respekterer hverandre og tar vare på hverandre
 • lære barna hva som er hva som er riktig og galt på trening
 • gi barna en allsidig opplæring med elementer fra ulike disipliner i kickboxing og andre idretter
 • være lek- og lystbetont
 • gi barna en allsidig og god påvirkning fysisk, psykisk og sosialt

 

 

 
 
.  
   

Kickboxing:

Kickboxing byr på mange fordeler: kondisjon, styrke, smidighet, koordinasjon, balanse, konsentrasjon, utholdenhet, presisjon og psyke. Kickboxingk er utrolig morsomt, i tillegg til at det er veldig sosialt. Vi kan dele kickboksing inn i fire forkjellige stiler: Semikontakt, fullkontakt, lettkontakt og kata / musical form.

I semikontakt bruker man ikke full styrke i slag eller spark, men mer hurtighet og bevegelse. Alt innen semikontakt skal være eksplosivt. Hver gang man treffer stopper man og viser hvem som har fått poeng, og starter igjen med ordet “fight”. Poengpunktene er: Hele hode, brystet, og på sidene av magen og på magen. Bruker man harde teknikker får man advarsel eller blir diskvalifisert. Semikontakt utføres på matte. Se en semikontakt kamp her.Semikontakt Kickboxing:

Fullkontakt Kickboxing:

Kan sammenlignes med boksing, der det i tillegg er bruk av spark på samme treffpunkter som med armene. I fullkontakt kickboxing er det styrke og kondisjon som gjelder. Det er mer som boksing men man bruker også spark. Fullkontakt har samme treffpunkt som i semikontakt. Fullkontakt utøves i boksering. Se en fullkontakt kamp her.

Lettkontakt Kickboxing:

Som i fullkontakt, men hvor styrken i slag og spark er betraktelig mindre. Strengere dømming. Utøverne må vise det samme som i fullkontakt, men må kunne beherske og kontrollere seg selv. Har en høyere aktivitet da styrken ikke er avgjørende. Vil gjøre overgangen til fullkontakt enklere. Se en lettkontakt kamp her.

Musical form:

En oppvisningsform som er mer preget av klassisk karate. Har en stor appell til de yngre. Det kreves meget god teknikk for å nå til toppen. En utøver utfører kampteknikker til musikk. Øvelsene er rettet mot en eller flere innbilte motstandere, som skal vare i max 1 minutt og 30 sekunder. I konkurranse vil man av dommere bli vurdert ut i fra vanskelighetsgrad, styrke, balanse, timing, koordinasjoner og basic-teknikker. Det er lov til å ha med max 3 akrobatiske øvelser. Utøverne kan fritt stille med eller uten våpen. Musical Forms har en stor underholdning verdi. Musical Forms skal ha et snev av realisme og fighting spirit når den utføres alene på matta. Musical Forms som konkurranseidrett har kommet for å bli. Målrettingen er at Musical Forms skal bli trent og sett av flest mulig. Se en musical form oppvisning her. Krav til utstyr ved sparring: Kickboxing: tannbeskytter, boksehansker, hjelm, susp (begge kjønn), legg og fot beskytter. Bryst beskytter (damer).

Her kan dere laste ned reglementer fra Norges Kickboxing Forbund (NKBF) som forklarer de forskjellige kampstilene ovenfor.

Les om Kickboxing på Wikipedia, den frie encyklopedi

Kickboksing/K1

 

Kickboxing er en kampsport med elementer både fra boxing og karate. Sparketeknikkene er hentet fra karate, mens slagteknikk og bevegelsesmønster (fotarbeid) er hentet fra boxing, dette gjør kickboxing til en veldig effektiv treningsform. Kickboxing er lett å lære, og de fleste velger treningen for å holde seg i god form. Det er også muligheter for de som ønsker å gjøre noe mer ut av treningen, som blant annet sparring og deltakelse på stevner.

Kickboksing byr på mange fordeler: Kondisjon, styrke, smidighet, koordinasjon, balanse, konsentrasjon, utholdenhet, presisjon og styrke.

Kickboksing kan utøves i fire forskjellige former:

Semikontakt, fullkontakt, lettkontakt og kata.

Semikontakt

I semikontakt bruker man ikke full styrke i slag eller spark, men mer hurtighet og bevegelse. Alt innen semikontakt skal være eksplosivt. Hver gang man treffer stopper man og viser hvem som har fått poeng, og starter igjen med ordet "fight". Poengpunktene er: Hele hodet, brystet, på sidene av magen og selve magen. Bruker man harde teknikker får man advarsel eller blir diskvalifisert.

Fullkontakt og K-1

Kan sammenlignes med boksing, der det i tillegg er bruk av bein på samme treffpunkter som med armene, dvs. de samme treffpunktene som i semikontakt. I fullkontakt er det viktig med styrke og kondisjon. Fullkontakt utøves i boksering. Nytt av året er godkjenning av K1 i Norge gjennom WAKO. Vi i Partner stiller utøvere!

Lettkontakt

Lettkontakt utøves på samme måte som fullkontakt, men i denne formen er styrken i slag og spark betraktelig mindre og dømmingen er strengere. Utøverene må vise et samme som i fullkontakt, men må kunne beherske og kontrollere seg selv. Lettkontakt har som regel et høyere aktivitetsnivå, da styrken ikke er avgjørende. Lettkontakt gjør overgangen til fullkontakt lettere.

Kata / Musical forms

Kata består av kampteknikker utøvet til musikk. En oppvisning som er mer preget av klassisk karate, og vektlegges gjennom intensitet, teknikk, balanse, kreativitet og konsentrasjon. Kata har stor underholdningsverdi, men er forholdsvis lite utbredt i Norge

 

Kickboxing has two words in it, kick and boxing. In the 1960's in the United States people with different martial arts backgrounds like Bill Wallace, Joe Lewis, and some others developed a new style of martial arts. They had different backgrounds in boxing and karate. They made a new style and promoted tournaments through different organizations...

 

Kickboxing combines the techniques and strategy of both boxing and kicking, and is one of the most popular and fastest growing martial arts today. 
What we call kickboxing today arose out of full contact karate competitions in the 1960's with fighters such as Bill Wallace, Joe Lewis, Benny "The Jet", and Chuck Norris. Each fighter had different backgrounds in boxing, karate, or other martial arts, and new strategies and fighting styles developed out of the need for a comprehensive form of fighting that was effective in the ring. 
What we call kickboxing today arose out of full contact karate competitions in the 1960's with fighters such as Bill Wallace,
Joe Lewis, Benny "The Jet", and Chuck Norris. Each fighter had different backgrounds in boxing, karate, or other martial arts, and new strategies and fighting styles developed out of the need for a comprehensive form of fighting that was effective in the ring. 
Over time this fighting style became known as kickboxing, and new organizations were created to promote kickboxing tournaments and to train fighters. Kickboxing has gained recognition as a highly effective martial art for both ring fighting and for holistic fitness. Students learn the effective use of both boxing and kicking techniques, which makes students confident in self defense, and also helps them develop strong bodies.
While kickboxing fist developed as a martial art for tournament fighting, in recent days kickboxing has become very popular, especially with women, because the kickboxing workout is excellent for developing body toning, burning fat, and at the same time developing confidence. 

Kickboxing today is changing to Sport Kickboxing, reflecting the movement of kickboxing towards a martial art which has benefits not only for fighters, but for people who want to gain the benefits of a well rounded martial art that promotes positive results in both mind and body.

 
 
 
   
   

.

 

 

 

 

Kickboxing